Audio

Klik hier om live te luisteren als bovenstaande speler niet werkt.

Onze diensten worden opgenomen zodat u deze later kunt beluisteren. Hieronder vindt u een lijst met recent gepubliceerde diensten. Er is ook een volledig archief beschikbaar op de website Kerkdienstgemist.nl.
Wie ben jij in de gelijkenis?
zondag 21 jul 2019 om 16:30
Predikant: Ds. J. Trommel
Ouderling van dienst: Br. C. Schot
Piano: Marleen de Jong
Schriftlezing: Lucas 10: 25-37
Geloof en zekerheid
zondag 21 jul 2019 om 09:30
Predikant: Evangelist F. Fouad (CGK-ICF Rotterdam)
Ouderling van dienst: Br. C. Schot
Orgel: Aad Voorberg
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-7
Psalm 16
zondag 14 jul 2019 om 16:30
Predikant: Br. M. van der Hoeven
Schriftlezing: Psalm 16
Laat u vullen met de Heilige Geest!
zondag 14 jul 2019 om 09:30
Predikant: Ds. G.J. Bruijn
Ouderling van dienst: Br. E. Offereins
Orgel en piano: Maarten van der Hoeven
Schriftlezing: Lucas 11: 13, 24-28; Romeinen 8: 12-17; Galaten 5: 16-6:2; Efeze.5: 8b-20