Dienstrooster

Dit rooster met kerkdiensten is onder voorbehoud.

 

Datum Ochtendienst om 9.30 uur Middagdienst om 16:30 uur Bijzonderheden
februari
4 B. van Zuijlekom P. Colijn
11 B. van Zuijlekom S. Otten
18 B. van Zuijlekom B. van Zuijlekom
25 W. de Groot W. de Groot
Maart
4 B. van Zuijlekom B. van Zuijlekom  Heilig Avondmaal
11 B. van Zuijlekom B. van Zuijlekom
14 B. van Zuijlekom Biddag
15.00 + 19.30
18 B. van Zuijlekom J.W. van Pelt
25 B. van Zuijlekom S. Otten
30 B. van Zuijlekom 19.30 Goede Vrijdag
April
1 B. van Zuijlekom D.J. van Diggele  Pasen
8 M. Leeftink
15 B. van Zuijlekom B. van Zuijlekom
22 P. Colijn B. van Zuijlekom
29 B. van Zuijelkom G.E. Messelink
Mei
6 B. van Zuijlekom D.J. van Diggele Heilig Avondmaal
10 B. van Zuijelkom Hemelvaartsdag
13 B. van Zuijlekom C. van Zwol ICAD dienst
10.00 uur