Samenwerkingsgemeente Rotterdam Zuid

Sinds 31 december 2012 bestaat de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid. De gemeente is een samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rotterdam-Zuid. Al vele jaren was er contact tussen beide kerken en de samenwerking werd steeds intensiever.

Vanaf de zomer van 2012 werden alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden en zijn de inspanningen erop gericht geweest om van de beide gemeenten één nieuwe gemeente te maken. Er werd vanaf dat moment zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan omdat beide kerken tot de conclusie kwamen dat er geen reden is om nog langer gescheiden op te trekken.

Als sluitstuk van dit proces werd op 31 december 2012 ten overstaan van notaris Van Houdt te Barendrecht de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid opgericht. Daarmee is sinds dit jaar sprake van één gemeente onder de verantwoordelijkheid van één kerkenraad. We zijn blij en dankbaar voor dit zeer heugelijke feit.