Op zoek naar een nieuwe predikant

We zijn op zoek naar een nieuwe predikant en de beroepingscommissie is gevormd en inmiddels ook gestart. Er is een profiel opgesteld en aan de hand hiervan wordt gezocht naar een nieuwe predikant. Hierbij een link naar het profiel: https://www.kerkopzuid.nl/wp-content/uploads/2021/01/Profielschets-predikant.pdf