Geschiedenis van de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid

Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid

De Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid is op 31 december 2012 tot stand gekomen. Op die datum hebben de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid en de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid hun besluit om voortaan samen verder te gaan notarieel vastgelegd. Daar is een lang traject van samenspreking aan vooraf gegaan, waarbij steeds meer dingen samen werden gedaan. Vanaf 1 januari 2013 is er sprake van één gemeente met één kerkenraad. De gemeente komt wekelijks samen in de Nebo-kerk aan de Smeetslandsedijk 280 in Rotterdam-Lombardijen.

 

Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid

De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid kende een historie die teruggaat tot 1926. Aanvankelijk waren er samenkomsten in diverse gehuurde locaties, maar van 1927 tot 1947 had de gemeente een eigen gebouw in de Goede Hoopstraat. Het huidige kerkgebouw van de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid werd in 1966 betrokken door de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid in de toen nog nieuwe stadswijk Lombardijen. De gemeente groeide door Gods genade en in 1962 is de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ridderkerk ontstaan vanuit de gemeente in Rotterdam-Zuid. De Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid neemt een eigen plek in in het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde kerken. De meeste leden komen uit Rotterdam-Zuid en Barendrecht, maar ook leden van elders voelen zich van oudsher thuis in deze gemeente.

 

Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid gaat terug tot 1944. Op 3 september 1944 ontstond de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid en op 23 september 1944 de Gereformeerde Kerk te IJsselmonde. Daar kwam op 20 mei 1945 de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Feijenoord bij en op 28 september 1945 volgde de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Charlois. Tot 1967 hebben deze vier kerken naast elkaar bestaan. In 1967 werd de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Feijenoord opgeheven. De leden die ten zuiden van de Maas woonden werden lid van de toenmalige Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid. In 1979 volgde een fusie van de Gereformeerde Kerk te IJsselmonde met de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid. De nieuwe kerk die ontstond kreeg de naam Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid/IJsselmonde. Deze kerk fuseerde op zijn beurt op 1 juli 1985 met de kerk te Rotterdam-Charlois. Vanaf dat moment ging men verder als Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid. Dat is de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid die op 31 december 2012 opging in de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid.

 

Historische informatie over het huidige kerkgebouw

Het huidige kerkgebouw van de Samenwerkingsgemeente is in 1966 betrokken door de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Zuid. Er is toen meteen al gekozen voor de huidige naam Nebo-kerk. De berg Nebo was de berg vanaf waar Mozes het beloofde land mocht zien.

Het kerkgebouw kent twee glas-in-lood-ramen. Het linkerraam (bezien vanuit de zitplaatsen in de kerkzaal) symboliseert het gebed dat uit de harten opwelt naar het lam van God. De broodkorf is het symbool van de werken der dankbaarheid.

Het rechterraam symboliseert de genade en liefde van Christus voor kerk en wereld; kruis – woord – Heilige Geest, zich in vurige tongen uitstortend over kerk en gedoopten, in het beeld van schip en vissen. De wereld wordt uitgebeeld in de boom der ondeugden met haar zeven takken: hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, onmatigheid en wellust. Om de stam van de boom kronkelt de slang. Nog meer symboliek is te zien in de mozaïeken van liturgische tafel en preekstoel.

In de kerk staat sinds het eerste uur een klassiek kerkorgel van de firma Verschueren. Het orgel heeft 18 (sprekende) registers, verdeeld over twee klavieren en heeft in 1998 een algehele revisie ondergaan.