Onze visie

Wij willen graag een Bijbelgetrouwe gemeente zijn en samenwerking zoeken met andere christelijke gemeenten. In het visiedocument beschrijven wij uitgebreider wat wij als gemeente zijn of willen zijn.

De Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid is een gemeente van Christus die fungeert zowel binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als binnen het verband van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland.

Wij ervaren dat God ons opneemt in het zendingswerk en wil gebruiken voor zijn werk in deze wereld. Wij worden opgeroepen om de beloften van God te geloven en daaruit te leven.

 • Als gemeente van Christus zijn wij de tussenschakel tussen Christus en de wereld.
 • Wij willen leven uit het Woord van God en dat ook doorgeven.
 • Wij willen daarom een missionaire gemeente zijn.
 • Wij willen een gemeente zijn die op basis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften van betekenis is voor haar eigen leden en voor de inwoners van Rotterdam-Zuid, de stad Rotterdam en de omgeving.

Het hart van de Samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid is

 • Het Evangelie van Jezus Christus, waarin aandacht is voor de realiteit van de zonde, de genade van God en de vernieuwing van het leven.
 • Het gebed als bron van het hele leven.
 • De kracht van de Heilige Geest die mensen tot Christus brengt.

Staande in deze wereld willen wij

 • Christus volgen, maar ook diep betrokken zijn bij de wereld om ons heen.
 • Oog hebben voor de context van de samenleving en daar in taal, gewoonte en vormen meerekenen.
 • Positief staan tegenover de veelkleurigheid van de christenheid en er naar streven
 • Om binnen het geheel daarvan te ontdekken wat onze eigen taak is. belang hechten aan samenwerking met andere christelijke gemeenten, ook over de grenzen van taal en cultuur heen.

De activiteiten van de gemeente richten zich op

 • Groeien in het geloof.
 • Zoeken naar vormen van verbondenheid met God en elkaar
 • Mond, handen en voeten geven aan het evangelie van Jezus Christus door allerlei vormen van getuigenis en dienstbetoon.